ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Informujemy, że studenci przyjęci na pierwszy rok studiów mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia odbędą się według poniższego harmonogramu. Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa (zarówno dla studentów studiów stacjonarnych). Udział w szkoleniu potwierdzany będzie zaliczeniem i zaświadczeniem.

 

1.10.2018 r. (poniedziałek), Aula w budynku E (Centrum Sportowo-dydaktyczne)

Kierunki:

Pielęgniarstwo  (studia I stopnia) Pielęgniarstwo (studia II stopnia) Ratownictwo medyczne (studia I stopnia) Mechanika i budowa maszyn (studia I stopnia)

 

Plan szkolenia:

- 15.00-15.40 – Podstawy prawne dotyczące studentów zawarte w rozporządzeniach, regulaminach i innych przepisach;

Prawa i obowiązki studenta;

Wybrane zagadnienia z zakresu działalności organizacji studenckich;

- 15.40-16.00-  Wstępne szkolenie biblioteczne;

- 16.00-16.30 – Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

- 16.30-19.00 – Przepisy BHP i ochrony p-poż obowiązujące w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

 

Ze względu na obowiązkowe szkolenie BHP zajęcia dla pierwszego roku studiów są w tym dniu odwołane.

Wszyscy studenci I roku studiów zobligowani są zgłosić się w tym czasie na szkolenie.

 

 

3.10.2018 r. (środa), Aula w budynku E (Centrum Sportowo-dydaktyczne)

Kierunki:

Ekonomia (studia I stopnia) Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (studia I stopnia) Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (studia II stopnia) Pedagogika (studia I stopnia) Praca socjalna (studia I stopnia) Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania (studia II stopnia)

 

Plan szkolenia:

- 15.00-15.40 – Podstawy prawne dotyczące studentów zawarte w rozporządzeniach, regulaminach i innych przepisach;

Prawa i obowiązki studenta;

Wybrane zagadnienia z zakresu działalności organizacji studenckich;

- 15.40-16.00-  Wstępne szkolenie biblioteczne;

- 16.00-16.30 – Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

- 16.30-19.00 – Przepisy BHP i ochrony p-poż obowiązujące w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

 

Ze względu na obowiązkowe szkolenie BHP zajęcia dla pierwszego roku studiów wskazanych kierunków są w tym dniu odwołane.

Wszyscy studenci I roku studiów zobligowani są zgłosić się w tym czasie na szkolenie.

 

 

UWAGA

Osoby, które odbywały już szkolenie wstępne BHP w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku (np. osoby podejmujące studia II stopnia, wznawiające studia) mogą zostać zwolnione ze szkolenia. W tym celu muszą się zgłosić do osoby prowadzącej część szkolenia z zakresu BHP (od. godz. 16.30) i okazać zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 r. i trwa do 30 września 2019 r.

Dzieli się na dwa semestry:

 • semestr zimowy - od 1 października 2018 r. do 10 lutego 2019 r.,
 • semestr letni - od 18 lutego 2019 r. do 30 września 2019 

Struktura semestralna roku akademickiego dotyczy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019 odbywać się będą:

w semestrze zimowym:

 • od 1 października 2018 do 23 grudnia 2018 r.,
 • od 7 stycznia 2019 do 27 stycznia 2019 r.,

w semestrze letnim:

 • od 18 lutego 2019 do 17 kwietnia 2019 r.,
 • od 25 kwietnia 2019 r. do 28 kwietnia 2019 r.,
 • od 6 maja 2019 do 16 czerwca 2019 r.

 

Sesje egzaminacyjne odbywać się będą w terminach:

 • Sesja zimowa: od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019 r.,
 • Sesja zimowa poprawkowa: od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019 r.,
 • Sesja letnia: od 17 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019 r.,
 • Sesja letnia poprawkowa: od 2 września 2019 do 15 września 2019 r.

 

Dni wolne od zajęć:

Przerwy świąteczne:

 • od 24 grudnia 2018 do 6 stycznia 2019 r.,
 • od 18 kwietnia 2019 do 24 kwietnia 2019 r.,
 • od 29 kwietnia 2019 r. do 5 maja 2019 r.,

Inne dni świąteczne wolne od zajęć:

 • 1 listopada 2018 ,
 • 11 listopada 2018 ,
 • 9 czerwca 2019 r.,
 • 20 czerwca 2019 r.

Przerwy semestralne:

 • od 11 lutego 2019 do 17 lutego 2019 r.,
 • od 1 lipca 2019 do 30 września 2019 r. (wakacyjna).

 

Prorektor ds. dydaktyki, na wniosek Rady Samorządu Studenckiego, uzasadniony ważnymi przczynami, może ustanowić dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych  i niestacjnarnych albo studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych z okazji inauguracji roku akademickiego i juwenaliów studenckich oraz z innych ważnych powodów, pod warunkiem realizacji pełnego programu kształcenia, w tym planów studiów.

Okres od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. przeznaczony jest na zamknięcie roku akademickiego 2018/2019 i przygotowanie do roku akademickiego 2019/2020.

 

Prorektor ds. dydaktyki, w porozumieniu z dyrektorami instytutów, może wprowadzić w oparciu o obowiązujące programy kształcenia, w tym plany studiów, drobne zmiany w organizacji roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych, pod warunkiem realizacji pełnego programu kształcenia, w tym planów studiów.

Pliki do pobrania

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję