Gaudeamus Igitur po raz 18 rozbrzmiało w sanockiej Alma Mater

03.10.2018 Kategoria: Uczelnia

2 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku po raz osiemnasty rozbrzmiało Gaudeamus Igitur inaugurując nowy rok akademicki 2018/2019 w sanockiej Alma Mater. Wraz ze studentami rok akademicki zainaugurowali także słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Naukę w nowym roku w sanockiej uczelni rozpoczęło blisko 1300 studentów, w tym 430 studentów pierwszego roku.

Uroczystość, w której udział wzięli rektorzy i delegaci szkół wyższych, przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni, reprezentanci środowisk lokalnych, biznesu oraz studenci rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku w Kościele Przemienienia Pańskiego. Mszy świętej przewodniczył ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa , homilię wygłosił ksiądz Prałat dr Andrzej Skiba. Po zakończonej mszy w asyście Orkiestry Dętej PGNiG Oddział w Sanoku uczestnicy uroczystości przeszli do Centrum Sportowo-Dydaktycznego PWSZ.

Aula CSD wypełniła się do ostatniego miejsca. Zgromadzonych licznie  gości przywitała JM Rektor dr Elżbieta Cipora, docent PWSZ. W swoim wystąpieniu podkreślała nowe uwarunkowania dla funkcjonowania polskich uczelni w związku z wejściem w życie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywanej też ustawą 2.0 lub Konstytucją dla Nauki. Akcentowała, że w związku z tym faktem, przed uczelniami stoi zadanie wdrożenia w życie przepisów wynikających z ustawy.

Dalej w swoim wystąpieniu Rektor PWSZ mówiła m.in:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku rozpoczyna dzisiaj 18-ty rok swojej działalności. Prowadzimy już nie tylko studia licencjackie i inżynierskie, ale również studia magisterskie…Od bieżącego roku akademickiego uruchamiamy trzeci już kierunek studiów magisterskich–gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych.  Fakt ten świadczy o tym, że Uczelnia stale dostosowuje kierunki i specjalności do potrzeb lokalnego rynku pracy i oczekiwań kandydatów...

Wszystkim Studentom Pani Rektor życzyła jak najlepszego wykorzystania możliwości, które stwarza nasza uczelnia i spełnienia pokładanych w wyborze studiów nadziei i oczekiwań. Nauczycielom akademickim i wszystkim pracownikom życzyła stabilizacji i rozwoju zawodowego, a także zadowolenia w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Tradycyjnie po przemówieniu inauguracyjnym i Gaude Mater Polonia nastąpiła immatrykulacja studentów rozpoczynających naukę w PWSZ. Akt ślubowania odczytała Prorektor ds. dydaktyki dr Magdalena Konieczny, a Pani Rektor symbolicznym wskazaniem berła przyjęła reprezentantów poszczególnych kierunków w poczet studentów PWSZ w Sanoku.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów ukończenia studiów pierwszym absolwentom studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo po czym rozpoczęły się przemówienia zaproszonych gości. Wśród przemawiających znaleźli się m.in. Senator RP Pani Alicja Zając, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska, przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Dorota Łukaszyk, Burmistrz Miasta Sanoka Pan Tadeusz Pióro, Wicestarosta Sanocki Pan Wacław Krawczyk, Pan Andrzej Pańko – prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku, przedstawiciel Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej i przedstawiciel Posła na Sejm RP Pana dr Piotra Uruskiego. Na zakończenie głos zabrał Rektor PWSZ w Tarnobrzegu dr Paweł Maciaszczyk.

Wszyscy goście w swoich przemówieniach podkreślali jak wielkie znaczenie w funkcjonowaniu społeczności miasta, powiatu, województwa odgrywa sanocka uczelnia. Z rąk przedstawiciela Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pani Doroty Łukaszyk, Rektor otrzymała symboliczny czek na obligacje skarbowe zwiększające kapitał uczelni o wartości nominalnej blisko 15 mln złotych na finansowanie zadań inwestycyjnych uczelni.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab Waldemar Gil, który w swoim wystąpieniu podkreślał  rolę i znaczenie drewna we współczesnej gospodarce światowej.

Ostatni akcent inauguracji roku akademickiego – występ artystyczny nawiązywał do jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Występ zespołu Soul pod dyrekcją i przy akompaniamencie dr Moniki Brewczak z koncertem pieśni patriotycznych wzbudził wśród zgromadzonej widowni wielki entuzjazm i podziw.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku to już historia. Przed nami rok szczególny, w związku z wejściem w życie nowej ustawy, ale także rok nadziei, planów i miejmy nadzieję dużych sukcesów, będących udziałem władz uczelni, studentów, pracowników dydaktycznych, administracji i całej społeczności PWSZ w Sanoku.

Galeria zdjęć

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję